medusan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

medusan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm medusan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của medusan.

Từ điển Anh Việt

 • medusan

  * tính từ

  (thuộc) sứa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • medusan

  Similar:

  medusa: one of two forms that coelenterates take: it is the free-swimming sexual phase in the life cycle of a coelenterate; in this phase it has a gelatinous umbrella-shaped body and tentacles

  Synonyms: medusoid