mediety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mediety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mediety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mediety.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mediety

    Similar:

    moiety: one of two (approximately) equal parts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).