medicos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

medicos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm medicos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của medicos.

Từ điển Anh Việt

  • medicos

    * danh từ

    thầy thuốc