maximin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximin.

Từ điển Anh Việt

  • Maximin

    (Econ) Tối đa hoá cực tiểu.

    + Là một quy tắc trong lý thuyết RA QUYẾT ĐỊNH để giúp cho việc lựa chọn trong những điều kiện không chắc chắn.

  • maximin

    (lý thuyết trò chơi) maximin