maximax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximax.

Từ điển Anh Việt

  • Maximax

    (Econ) Tối đa hoá cực đại.

    + Là một quy tắc trong lý thuyết RA QUYẾT ĐỊNH để giúp cho việc lựa chọn trong những điều kiện không chắc chắn.