marxian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marxian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marxian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marxian.

Từ điển Anh Việt

 • marxian

  /'mɑ:ksist/ (Marxian) /'mɑ:ksjən/

  * danh từ

  người theo chủ nghĩa Mác

  * tính từ

  Mác-xít

 • Marxian

  Macxit