margay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

margay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm margay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của margay.

Từ điển Anh Việt

  • margay

    /'mɑ:gei/

    * danh từ

    (động vật học) mèo rừng

Từ điển Anh Anh - Wordnet