marconi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marconi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marconi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marconi.

Từ điển Anh Việt

 • marconi

  /mɑ:'kouni/ (marconigram) /mɑ:'kounigræm/

  * ngoại động từ

  đánh một bức điện bằng raddiô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marconi

  Italian electrical engineer who invented wireless telegraphy and in 1901 transmitted radio signals across the Atlantic Ocean (1874-1937)

  Synonyms: Guglielmo Marconi