maranta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maranta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maranta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maranta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maranta

    any of numerous herbs of the genus Maranta having tuberous starchy roots and large sheathing leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).