mankind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mankind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mankind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mankind.

Từ điển Anh Việt

 • mankind

  /mæn'kaind/

  * danh từ

  loài người, nhân loại

  nam giới, đàn ông (nói chung)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mankind

  * kỹ thuật

  loài người

  nhân loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet