man-hunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

man-hunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm man-hunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của man-hunt.

Từ điển Anh Việt

  • man-hunt

    * danh từ

    sự săn lùng những kẻ phạm tội