man-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

man-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm man-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của man-day.

Từ điển Anh Việt

 • man-day

  /'mændei/

  * danh từ

  ngày công (của một người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • man-day

  * kinh tế

  ngày công

  người ngày

  * kỹ thuật

  ngày công