malosma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malosma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malosma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malosma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malosma

    one species; often included in the genus Rhus

    Synonyms: genus Malosma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).