malonylurea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malonylurea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malonylurea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malonylurea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malonylurea

    Similar:

    barbituric acid: a white crystalline acid derived from pyrimidine; used in preparing barbiturate drugs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).