malaxis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malaxis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malaxis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malaxis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malaxis

    large genus of largely terrestrial orchids with one or a few plicate leaves and slender spikes or tiny mostly green flowers; cosmopolitan

    Synonyms: genus Malaxis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).