malarial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malarial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malarial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malarial.

Từ điển Anh Việt

 • malarial

  /mə'leəriəl/ (malarian) /mə'leəriən/

  * tính từ

  (thuộc) bệnh sốt rét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • malarial

  of or infected by or resembling malaria

  malarial fever