maladapt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maladapt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maladapt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maladapt.

Từ điển Anh Việt

  • maladapt

    * ngoại động từ

    làm cho không thích nghi