mahonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mahonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mahonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mahonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mahonia

    evergreen shrubs and small trees of North and Central America and Asia

    Synonyms: genus Mahonia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).