magnetization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetization.

Từ điển Anh Việt

 • magnetization

  /,mægnitai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự từ hoá

  sự lôi cuốn, sự hấp dẫn; sự dụ hoặc, sự thôi miên

 • magnetization

  (vật lí) sự từ hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magnetization

  * kỹ thuật

  độ từ hóa

  điện:

  sự nhiễm từ

  sự từ hóa

  điện tử & viễn thông:

  từ hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet