magian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magian.

Từ điển Anh Việt

  • magian

    * danh từ

    pháp sư; nhà chiêm tinh