magenta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magenta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magenta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magenta.

Từ điển Anh Việt

 • magenta

  /mə'dʤentə/

  * danh từ

  Magenta, fucsin thuốc nhuộm

  * tính từ

  màu fucsin, đỏ tươi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magenta

  * kỹ thuật

  đỏ tươi

  màu đỏ thẫm

  màu magenta

  điện tử & viễn thông:

  đỏ điều

  đỏ thắm

  xây dựng:

  màu hồng đậm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • magenta

  a primary subtractive color for light; a dark purple-red color; the dye for magenta was discovered in 1859, the year of the battle of Magenta

  a battle in 1859 in which the French and Sardinian forces under Napoleon III defeated the Austrians under Francis Joseph I

  Synonyms: Battle of Magenta

  of deep purplish red