magellan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magellan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magellan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magellan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • magellan

    Portuguese navigator in the service of Spain; he commanded an expedition that was the first to circumnavigate the world (1480-1521)

    Synonyms: Ferdinand Magellan, Fernao Magalhaes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).