madrasah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madrasah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madrasah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madrasah.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • madrasah

    Similar:

    madrasa: Muslim schools in Bangladesh and Pakistan

    the Pakistan government decided to close down madrasas that provided military training for their students

    many madrasas in Bangladesh are supported with money from Saudi Arabia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).