macleaya nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

macleaya nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm macleaya giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của macleaya.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • macleaya

    a perennial herb of eastern Asia: plume poppy

    Synonyms: genus Macleaya

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).