machiavellian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

machiavellian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm machiavellian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của machiavellian.

Từ điển Anh Việt

 • machiavellian

  /,mækiə'veliən/

  * tính từ

  quỷ quyệt, xảo quyệt, nham hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • machiavellian

  a follower of Machiavelli's principles

  of or relating to Machiavelli or the principles of conduct he recommended

  Machiavellian thinking