louden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

louden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm louden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của louden.

Từ điển Anh Việt

 • louden

  * ngoại động từ

  làm thành vang dội

  * nội động từ

  trở thành vang dội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • louden

  become louder

  The room loudened considerably

  Antonyms: quieten

  cause to become loud

  Antonyms: quieten