long-handled spade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-handled spade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-handled spade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-handled spade.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • long-handled spade

    Similar:

    ditch spade: a spade with a long handle for digging narrow ditches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).