loather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loather.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • loather

    Similar:

    abominator: one who hates or loathes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).