limy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limy.

Từ điển Anh Việt

 • limy

  /'laimi/

  * tính từ

  dính, quánh; bày nhầy, nhầy nhụa

  có chất đá vôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • limy

  * kinh tế

  dính

  quánh

  * kỹ thuật

  có vôi

  đá vôi

  dính

  quánh