lilo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lilo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lilo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lilo.

Từ điển Anh Việt

  • lilo

    * danh từ

    nệm bơm phồng được (để nằm khi đi tắm biển)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lilo

    a type of inflatable air mattress