ligustrum ibolium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ligustrum ibolium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ligustrum ibolium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ligustrum ibolium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ligustrum ibolium

    Similar:

    ibolium privet: fast-growing and tightly branched hybrid of Ligustrum ovalifolium and Ligustrum obtusifolium

    Synonyms: ibota privet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).