lienor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lienor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lienor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lienor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lienor

    * kinh tế

    người lưu giữ