levodopa (l-dopa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

levodopa (l-dopa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm levodopa (l-dopa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của levodopa (l-dopa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • levodopa (l-dopa)

    * kỹ thuật

    y học:

    amino acid tự nhiên dùng để chữa hội chứng liệt rung Parkinson