levi-lorrain dwarf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

levi-lorrain dwarf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm levi-lorrain dwarf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của levi-lorrain dwarf.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • levi-lorrain dwarf

    Similar:

    pituitary dwarf: a dwarf whose condition is caused by a deficiency of growth hormones, rather than by genetic factors (as in the case of the achondroplastic dwarf)

    Synonyms: hypophysial dwarf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).