laurence sterne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laurence sterne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laurence sterne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laurence sterne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • laurence sterne

    Similar:

    sterne: English writer (born in Ireland) (1713-1766)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).