lanate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lanate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lanate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lanate.

Từ điển Anh Việt

 • lanate

  * tính từ

  có len; có lông len

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lanate

  covered with dense cottony hairs or hairlike filaments

  the woolly aphid has a lanate coat resembling cotton

  Synonyms: woolly