lagodon rhomboides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lagodon rhomboides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lagodon rhomboides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lagodon rhomboides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lagodon rhomboides

    Similar:

    pinfish: similar to sea bream; small spiny-finned fish found in bays along the southeastern coast of the United States

    Synonyms: sailor's-choice, squirrelfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).