itchiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

itchiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm itchiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của itchiness.

Từ điển Anh Việt

 • itchiness

  /'itʃinis/

  * danh từ

  tình trạng ngứa ngáy; tính làm ngứa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • itchiness

  Similar:

  itch: an irritating cutaneous sensation that produces a desire to scratch

  Synonyms: itching