ishtar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ishtar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ishtar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ishtar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ishtar

    Babylonian and Assyrian goddess of love and fertility and war; counterpart to the Phoenician Astarte

    Synonyms: Mylitta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).