ironhanded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ironhanded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ironhanded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ironhanded.

Từ điển Anh Việt

  • ironhanded

    xem iron hand