ionian sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ionian sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ionian sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ionian sea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ionian sea

    an arm of the Mediterranean Sea between western Greece and southern Italy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).