inundator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inundator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inundator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inundator.

Từ điển Anh Việt

  • inundator

    xem inundate