interurban nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interurban nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interurban giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interurban.

Từ điển Anh Việt

 • interurban

  * tính từ

  giữa hai thành phố, liên thành

  an interurban railway: đường xe lửa giữa hai thành phố

  * danh từ

  đường xe lửa giữa hai thành phố; đường xe điện giữa hai thành phố

  xe chạy giữa hai thành phố