interturn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interturn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interturn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interturn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interturn

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giữa các vòng dây