interrogatively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interrogatively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interrogatively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interrogatively.

Từ điển Anh Việt

 • interrogatively

  * phó từ

  dò hỏi, nghi vấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interrogatively

  in a questioning format

  Similar:

  curiously: with curiosity

  the baby looked around curiously

  Synonyms: inquisitively