intermodal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermodal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermodal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermodal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermodal

    * kinh tế

    liên thức