interest-bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interest-bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interest-bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interest-bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interest-bearing

  * kinh tế

  có sinh lợi

  có thu lãi

  sinh lãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interest-bearing

  of financial obligations on which interest is paid