insalubrity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insalubrity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insalubrity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insalubrity.

Từ điển Anh Việt

  • insalubrity

    /,insə'lu:briti/

    * danh từ

    tính độc, tính có hại cho sức khoẻ (khí hậu, nơi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet