inradius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inradius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inradius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inradius.

Từ điển Anh Việt

  • inradius

    bán kính vòng tròn nội tiếp