innumerate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

innumerate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm innumerate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của innumerate.

Từ điển Anh Việt

 • innumerate

  * tính từ

  (giáo dục) không biết làm toán

  * danh từ

  người không biết làm toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • innumerate

  lacking knowledge and understanding of mathematical concepts and methods

  Antonyms: numerate